ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  

"Steps" Project
  • Location                 Jerusalem (Outside the Wall), Ramallah., and Tulkarem
  • Budget                    $322,530
  • Funded by              UNDP- DEEP
  • Status                     Ongoing
  • Beneficiaries        70 Project for Entrepreneurs 
  • Duration                2017 - 2019
  • Sector                     Capacity building and economic empowerment